โรงพยาบาลรามาธิบดีเปิดช่องทางในการแจ้งความประสงค์การบริจาคเงิน สิ่งของ และอาหาร

เพื่อนำไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ COVID-19

 
ขอความร่วมมือผู้รับบริการ ไม่ปกปิดข้อมูลประวัติการเดินทางหรือการสัมผัสกลุ่มเสี่ยง

เพื่อความปลอดภัยของท่านและทุกคน การปกปิดข้อมูลมีโทษทางกฎหมาย

 
โรงพยาบาลรามาธิบดีมีนโยบายส่งผลตรวจ  COVID-19 และใบรับรองผลการตรวจ

ทางโทรศัพท์และจะจัดส่งเอกสารให้ทางไปรษณีย์

 
ประกาศการให้บริการผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID-19

โรงพยาบาลรามาธิบดี มีความจำเป็นต้องจัดสรรทรัพยากรและบุคลากรทางการแพทย์ให้เหมาะสม เพื่อรับสถานการณ์ COVID-19 โดยขอความร่วมมือผู้ป่วยที่ไม่มีอาการรีบด่วน ติดต่อเลื่อนนัดการตรวจที่...

 
ประกาศ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ขอเชิญร่วมบริจาคออนไลน์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

ในโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

 
ด่วน COVID-19 Call Center

โดย อาจารย์พยาบาลโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Pages