You are here

รามาธิบดี รับมอบโล่ห์ในฐานะหน่วยงานที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย “สึนามิ”

 

 
     รองศาสตราจารย์รณชัย  คงสกนธ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมทีมงานสังคมสงเคราะห์  เป็นตัวแทนรับมอบโล่ห์จากสโมสรทหารเรือ ในฐานะหน่วยงานที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย “สึนามิ” เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2548 ณ หอประชุมกองทัพเรือ