You are here

รางวัลชนะเลิศและรางวัลที่ 3 (ตามลำดับ) จากการแข่งขันตอบปัญหาและการทำ skill lab ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 37

 
 

     ขอแสดงความยินดีกับ 2 นักศึกษาแพทย์จากภาควิชาศัลยศาสตร์ ได้แก่ นักศึกษาแพทย์ชยุตรา วรรุตม์ ชั้นปีที่ 6 และนักศึกษาแพทย์พฤฒพร มณีรัตน์ ชั้นปีที่ 6 ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลที่ 3 (ตามลำดับ) จากการแข่งขันตอบปัญหาและการทำ skill lab ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 37 ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งร่วมมือกับราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งเอดินเบิร์ก ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 2-5 สิงหาคม 2555