You are here

แถลงการณ์ ความคืบหน้าเหตุวางระเบิดที่ราชประสงค์

แถลงการณ์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่องความคืบหน้าเหตุวางระเบิดที่ราชประสงค์ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 19.00 น. 

ฉบับที่ ๙/๒๕๕๗ และตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับที่ ๓/๒๕๕๗

ตามที่มีเหตุการณ์ระเบิดที่ถนนราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร เมื่อ 23/02/57 เวลาประมาณ 17.00 น. Update 24/02/57 เวลา 7.30 น

ตามที่มีเหตุการณ์ระเบิดที่ถนนราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร เมื่อเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันนี้

ตามที่เกิดเหตุการณ์ปะทะจากการชุมนุมที่หน้าสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี- รังสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อเวลา ๑๔.๓๐ น. ของวันนี้

เรื่อง ข้อเสนอของกลุ่มโรงเรียนแพทย์ต่อสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน

 ตามที่มีเหตุการณ์ระเบิดที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ วันที่ 19 มกราคม 2557 ได้มีผู้บาดเจ็บมารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 9 ราย 

ตามที่มีเหตุการณ์ระเบิดที่ถนนบรรทัดทอง จังหวัดกรุงเทพมหานครเมื่อเวลา 13.30 น. ของวันที่ 17 มกราคม 2557

เฉพาะ นศพ.ปีที่ 3-5  นศ.พยาบาลปีที่ 3-4  นศ.วิทยาศาสตร์บัณฑิตปีที่ 2-4 ขณะที่นศพ.ปีที่ 6 (extern) ปฏิบัติงาน/เรียนตามปกติ

เรื่อง การเรียนการสอนและการทำการของมหาวิทยาลัย ในสถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ (ฉบับที่ ๑)

เรื่องการให้บริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลรามาธิบดี ช่วงวันที่ 13-15 มกราคม 2557

เพื่อรองรับสถานะการณ์การชุมนุมทางการเมือง ซึ่งอาจจะกระทบต่อการบริการผู้ป่วย การเรียนการสอน และสวัสดิภาพของชาวรามาธิบดี

ณ วันที่ 8 ธ.ค. 2556 เรียกร้องยึดมั่น ความถูกต้อง คุณธรรม จริยธรรม สันติวิธี เคารพความเห็นต่าง สนับสนุนการปฏิรูป การเมือง เศรษกิจ สังคม

ประกาศ ณ วันที่ 8 ธ.ค. 2556 ให้หยุดการเรียนการสอนและปิดสำนักงานในวันจันทร์ที่ 9 ธ.ค. 56 เป็นเวลา 1 วัน แต่โรงพยาบาลเปิดบริการตามปกติ

เพื่อรองรับสถานะการณ์การชุมนุมทางการเมือง ซึ่งอาจจะกระทบต่อการบริการผู้ป่วย การเรียนการสอน และสวัสดิภาพของชาวรามาธิบดี

ฉบับที่ 3-4 ให้ นักศึกษาปริญญาตรีและเจ้าหน้าที่ธุรการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลหยุด 3-4 ธ.ค. แต่บริการรักษาพยาบาลตามปกติ
จ. 2 ธ.ค. เป็นเวลา 1 วัน นักศึกษาทุกหลักสูตร, เจ้าหน้าที่ธุรการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล แต่บริการรักษาพยาบาลตามปกติ

ในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2556 เป็นเวลา 1 วัน

เพื่อรองรับสถานะการณ์การชุมนุมทางการเมือง ซึ่งอาจจะกระทบต่อการบริการผู้ป่วย การเรียนการสอน และสวัสดิภาพของชาวรามาธิบดี