You are here

พาราเซตามอล กับ คีโตโคนาโซล จะเป็นอันตรายต่อตับ

พาราเซตามอล กับ คีโตโคนาโซล จะเป็นอันตรายต่อตับ หากกินยาเกินขนาดหรือไม่เป็นไปตามที่แพทย์แนะนำ

Date : 30/09/2016
ไวรัสซิกา

หากหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อไวรัสซิกาจะเป็นอย่างไร และวิธีป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจาย

Date : 28/09/2016
ระวัง! ซื้อยาใช้เองโดยไม่มีใบสั่งแพทย์

เสี่ยงติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยา

Date : 19/09/2016

Pages