You are here

9 วิธีดูแลกายและใจรับมือ COVID-19

ตามแนวทางการบำบัดโดยการยอมรับและการให้สัญญา (Acceptance & Commitment Therapy: ACT)

Date : 21/04/2020
10 จุดสะสม COVID-19

ธนบัตร และเหรียญ ที่จับประตูหรือลูกบิดประตู โต๊ะทำงาน โทรศัพท์สำนักงานและโทรศัพท์มือถือ ราวบันไดเลื่อน ปุ่มกดลิฟต์ บัตรคูปองอาหาร บัตรจอดรถแบบบัตรแข็ง ตู้ ATM หรือตู้อัตโนมัติต่าง ๆ ห้องน้ำสาธารณะ พัสดุ

Date : 18/04/2020
วิธีล้างมือ 7 ขั้นตอน สะอาดง่าย ห่างไกล COVID-19

ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นของแอลกกอฮอล์ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป อย่างน้อย 20 วินาทีให้ทั่วมือ

Date : 14/04/2020
COVID-19 กักอย่างไร ไม่ติดต่อ?

ทำไมต้องกักตัว 14 วัน ใครที่ควรกักตัว วิธีกักตัวที่ถูกต้อง

Date : 02/04/2020
10 STEPS กักตัวอย่างไรให้ปลอดภัยไม่แพร่เชื้อ

- ใครที่ควรกักตัว 14 วัน - ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง - ผู้ที่ใกล้ชิดและสัมผัสกับผู้ป่วย COVID-19

Date : 28/03/2020
ความเหมือนและความแตกต่าง COVID-19 กับ ไข้หวัดใหญ่

เป็นการติดเชื้อของระบบการหายใจ มีอาการแสดงคล้ายกันตั้งแต่ไม่อาการ อาการเล็กน้อยจนถึงอาการรุนแรงมากจนเสียชีวิต

Date : 26/03/2020
วิธีผสมน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา

กรณีมีคนในบ้านป่วยหรือเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

Date : 24/03/2020
7 วิธีเว้นระยะห่างทางสังคม SOCIAL DISTANCING ต้านภัย COVID-19

การเว้นระยะห่างทางกายภาพกับบุคคลอื่น เป็นหนึ่งในมาตรการลดการแพร่ระบาดของเชื้อที่ติดต่อทางละอองฝอย หรือการสัมผัส โดยเฉพาะ COVID-19

Date : 19/03/2020
ระยะการระบาดของ COVID-19

ขณะนี้การระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทย อยู่ในระยะที่ 2 กระทรวงสาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์ได้เตรียมมาตรการป้องกันล่วงหน้าเพื่อไม่ให้เข้าสู่ระยะที่ 3 หรือชะลอให้เข้าสู่ระยะที่ 3 ให้ช้าที่สุด

Date : 11/03/2020
แคลเซียมในแต่ละวัน ปริมาณในแต่ละวัย

แคลเซียมมีความสำคัญต่อความแข็งแรงของกระดูก หารได้รับไม่เพียงพออาจเสี่ยงต่อภาวะกระดูกหักง่าย หรือกระดูกพรุน เพราะร่างกายสังเคราะห์แคลเซียมเองไม่ได้

Date : 10/03/2020
ใช้หน้ากากอนามัยให้มีประสิทธิภาพ ป้องกัน COVID-19

วิธีใส่หน้าการอนามัย วิธีถอดหน้ากากอนามัย และสิ่งที่ไม่ควรทำ

Date : 04/03/2020
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

สาเหตุ ร้อยละ 95-100 เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอชพีวีที่บริเวณปากมดลูก ซึ่งเชื้อนี้สามารถติดต่อได้จากการมีเพศสัมพันธ์ และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ร่วมด้วย

Date : 03/03/2020

Pages