You are here

อยากผอมซื้อยาลดน้ำหนักทานเอง เสี่ยงอันตรายจริงหรือไม่

อยากผอมซื้อยาลดน้ำหนักทานเอง เสี่ยงอันตรายจริงหรือไม่

อยากผอมซื้อยาลดน้ำหนักทานเอง เสี่ยงอันตรายจริงหรือไม่

จริงค่ะ...

เพราะว่ายาลดน้ำหนักหลายประเภทจะมีการผสมสารเสพติดที่ทําให้เราเกิดอาการไม่อยากอาหาร บางชนิดมีการผสมฮอร์โมนที่ทําให้เร่งการเผาผลาญของร่างกายซึ่งเป็นการฝืน หรือไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติ เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรซื้อมารับประทานเอง ยาลดน้ำหนักส่วนใหญ่จะเป็นยาในกลุ่มยาอนุพันธ์ของกลุ่มยาบ้าที่ทําให้ไม่เกิดอาการอยากอาหาร หากมีการปรึกษาแพทย์อย่างถูกต้อง แพทย์จะแนะนํากลุ่มยาอื่นๆ ที่มีความปลอดภัยมากกว่ากลุ่มยาข้างต้น

ผู้เขียน : อ.พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์วัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดตามข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

นิตยสารวาไรตี้เพื่อสุขภาพ @Rama ฉบับที่ 15 คลิก

AtRama.mahidol.ac.th