งานสัมมนา “ทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะฯ และ Action Plan”

เมื่อวันที่ 4-5 ธันวาคม 2561 ณ The Buffalo Amphawa จังหวัดสมุทรสงคราม

ทำบุญเดือนเกิดบุคลากรประจำเดือนธันวาคม 2561

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร

โครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 14

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดนครปฐม

ข่าวน่ายินดี ได้รับรางวัลจากการประกวดคลิปวิดีโอ

ในงานมหกรรมคุณภาพถนนราชวิถี ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Workshop ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ "MIND CENTER"

วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ชั้นใต้ดิน อาคาร 4

กิจกรรมพิธีเคารพธงชาติและร่วมร้องเพลงชาติ

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณเสาธง อาคารหลัก (อาคาร 1)

ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day)

วันที่ 3 - 14 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณหน้าศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

The 4th Bangkok International Adult Congenital Cardiology Symposium: Ramathibodi ACHD Excellent Center

21st - 22nd January 2019 The Eastin Grand Hotel Sathorn, Bangkok, Thailand

คุณประทีป และ รศ. พญ.ยุวดี เลี่ยวไพรัตน์ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน)

คุณนรินทร์-คุณจุฑามาศ จันทร์วิเมลือง มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ บ้านของผู้บริจาค

ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยแพทย์คุนหมิง

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

บริษัท ชาร์เตอร์ สแควร์ โฮลดิ้ง จำกัด มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Pages