You are here

ลดน้ำหนักด้วยการผ่าตัด แพทย์ชี้ลดป่วยจากโรคอ้วน

โดยชาวรามาธิบดี: 
ผศ. นพ.ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์
แหล่งที่มา: 
ข่าวสด