You are here

สมทบทุน เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

โดยชาวรามาธิบดี: 
ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา
แหล่งที่มา: 
ไทยรัฐ