You are here

สมทบทุน จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

โดยชาวรามาธิบดี: 
ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา
แหล่งที่มา: 
สยามรัฐ