You are here

พัฒนาอุปกรณ์ถ่างขยายผนังหัวใจช่วยผู้ป่วยฟื้นตัวเร็ว

โดยชาวรามาธิบดี: 
อ. นพ.กฤษฎา มีมุข
รศ. นพ.ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ
แหล่งที่มา: 
ผู้จัดการออนไลน์