รู้ทัน ป้องกันพยาธิ

อาการที่พบได้บ่อย เลือดจาง เหนื่อยง่าย ขาและเท้าอาจมีรอยคล้ายเส้นจากพยาธิไช ปวดท้องเรื้อรัง คันรูทวาร เวลาถ่ายอาจเห็นพยาธิปนมากับอุจจาระ

 
ปรับพฤติกรรมลดความเสี่ยงภัยเงียบจาก โรค NCDs

โรค NCDs หรือ Non-Communicable Diseases หมายถึง โรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อจากคนสู่คน เกิดจากนิสัยหรือพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมาะสม เป็นแล้วมักไม่หายขาด แต่ควบคุมให้ดีได้โดยกา...

 
ตอบคำถามการออกกำลังกาย โดยนักวิทยาศาสตร์การกีฬา

ข้อมูลโดย คุณนุสรา แจ้งจิตร (ครูอีฟ)

 
คุณสุรพงศ์ เอกปัญญาสกุล-คุณสมใจ หงษ์ทรงเกียรติ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
มูลนิธิไกรสิทธิการกุศล บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ณ อาคารมูลนิธิ พอ.สว. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 

 
คุณวราวุธ ภู่อภิญญา บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร 

 
คุณสุรเดช เอกปัญญาสกุล-คุณชุตินันท์ สนั่นเสียง บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 ณ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ณ บ้านของผู้บริจาค 

 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

Pages