รู้ทัน ป้องกันพยาธิ

อาการที่พบได้บ่อย เลือดจาง เหนื่อยง่าย ขาและเท้าอาจมีรอยคล้ายเส้นจากพยาธิไช ปวดท้องเรื้อรัง คันรูทวาร เวลาถ่ายอาจเห็นพยาธิปนมากับอุจจาระ

 
ปรับพฤติกรรมลดความเสี่ยงภัยเงียบจาก โรค NCDs

โรค NCDs หรือ Non-Communicable Diseases หมายถึง โรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อจากคนสู่คน เกิดจากนิสัยหรือพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมาะสม เป็นแล้วมักไม่หายขาด แต่ควบคุมให้ดีได้โดยกา...

 
2 วัคซีนสำคัญที่ควรได้รับ ในช่วงวิกฤตโควิด-19

วัคซีนป้องกันปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมค็อกคัส วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

 
Good Ruck-Good Luck โชคดีมีรัก

วันศุกร์ที่ 6 ส.ค. 64 เวลา 13.00-15.00 น.

 
ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดการแสดงพระธรรมเทศนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

วันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น.

 
เมื่อผู้ปกครองติดเชื้อโควิด-19 แต่เด็กไม่ติดเชื้อ จะดูแลอย่างไรดี

พิจารณาฝากเด็กไว้กับญาติหรือผู้อื่นที่พอจะดูแลเด็กได้

 
เปิด-ปิด บริการชั่วคราวช่วงวันหยุด คลินิกนอกเวลาราชการ คลินิกพรีเมียม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันหยุดพิเศษ และวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 
การจัดอบรมอาสาสมัครจิตอาสา เพื่อดูแลผู้ป่วยแบบ Community Isolation ของชุมชนโดยรอบคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร

 
ดร.อรนุช แสงสุริยจันทร์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Pages