รู้ทัน ป้องกันพยาธิ

อาการที่พบได้บ่อย เลือดจาง เหนื่อยง่าย ขาและเท้าอาจมีรอยคล้ายเส้นจากพยาธิไช ปวดท้องเรื้อรัง คันรูทวาร เวลาถ่ายอาจเห็นพยาธิปนมากับอุจจาระ

 
ปรับพฤติกรรมลดความเสี่ยงภัยเงียบจาก โรค NCDs

โรค NCDs หรือ Non-Communicable Diseases หมายถึง โรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อจากคนสู่คน เกิดจากนิสัยหรือพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมาะสม เป็นแล้วมักไม่หายขาด แต่ควบคุมให้ดีได้โดยกา...

 
คุณนิพนธ์ อติชาตการ และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
มูลนิธิธารใจไลก้า บริษัท เอไอเอ จำกัด บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณจุฑาพิศ ยิ้มกิจบริหาร บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 
คุณคียูร์ ปราวินกุมาร ซาห์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณซามิร ปรางจิไบย์ ปราเทล บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
รมช. สธ. เข้าเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

 
มอบถุงยังชีพและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่ชุมชนสุเหร่า (เพชรบุรีซอย 7) และชุมชนซอยสวนเงิน เพื่อลดการเเพร่ระบาดของ COVID-19

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ณ ชุมชนสุเหร่า (เพชรบุรีซอย 7) และ ชุมชนซอยสวนเงิน

Pages