ตามที่เกิดเหตุการณ์ปะทะจากการชุมนุมที่หน้าสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี- รังสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อเวลา ๑๔.๓๐ น. ของวันนี้

Pages