คุณอภิชาติ ชัฎอนันต์ และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณไพรัช อำมฤตโชติ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณวิบูลย์ เลาหพงศ์ชนะ และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล ชั้น 2 อาคารบริหาร

 
ครอบครัวภักดีจรัส บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ บริษัท ซี.เอ็ม.ซี จำกัด พัฒนาการ 

 
คุณจำนรรจ์ ไรวา มอบเงินบริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ บ้านของผู้บริจาค

 
ประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายวิชาการในการสร้างเสริมความเข้มแข็งระดับภูมิภาค 4 ภูมิภาค

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 26/2563

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานบริหารโรงพยาบาล ชั้น 3 โซน D อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
งานแสดงความยินดีแก่แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่สำเร็จการฝึกอบรม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
สัญญาณเตือน เมื่อไตมีปัญหา

อาการที่เกี่ยวข้องกับโรคไต

 
ขอเชิญร่วมทำบุญ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

ในวันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
ประกาศ เปิด-ปิด บริการชั่วคราวช่วงวันหยุดของ คลินิกนอกเวลา คลินิกพรีเมียม

เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชการที่ 10)

 
ปรับพฤติกรรมเสี่ยงข้อเข่าเสื่อม

ข้อเข่าเสื่อม คือ ภาวะที่กระดูกอ่อนผิวข้อเข่าเสื่อมสภาพ ชั้นกระดูกอ่อนผิวข้อบางลงทำให้เจ็บและติดขัดเวลาทำกิจกรรม ถ้าเป็นมากจะเกิดข้อเข่าผิดรูป

Pages