นายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่จุดบริการวัคซีนโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม 3D ชั้น 3 โซน D อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

...
 
การออกกำลังกายลดความเสี่ยงเกิดโรคมะเร็ง?

ข้อมูลโดย รศ. นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

 
วิธีปฏิบัติตัว เมื่ออพยพหนีไฟ

1. ตั้งสติ ไม่ตื่นตระหนก 2. อพยพตามเส้นทางหนีไฟไปจุดรวมพล...

 
ราชกรีฑาสโมสร บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ณ ราชกรีฑาสโมสร

 
มูลนิธิไต้ล้ง-เช็ง พรประภา บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร 

 
คุณวิโรจน์-คุณรัตนา ตันศิริคงคล บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ณ บริษัท แสงไทยเมดิคอล จำกัด

 
คุณสมชาติ ชินธรรมมิตร์ และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงานมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
คุณพิชัย-คุณสุมน ปรารถนวนิช บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์  

 
คุณประสิทธิ์-คุณวันดี ฉลองชัยชาญ และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
คุณมนตรี เกรียงวัฒนา และคณะ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร 

Pages