อบรมการสำรวจสถานการณ์ความรุนแรงต่อผู้หญิงและบุคคลในครอบครัว ภายใต้สถานการณ์การระบาด COVID-19 และการขับเคลื่อนบ้านปลอดบุหรี่ลดความรุนแรงฯ

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00-16.00 น. ณ ห้อง 910 A อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวิจัย การประเมินคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคผิวหนัง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. 

 
บริษัท จำเริญแพทย์ภัณฑ์ จำกัด มอบเครื่องมือผ่าตัด แก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 2 อาคารบริหาร

 
คุณไตรทิพย์ พรหมชุติมา บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานใหญ่มูลนิธิรามาธิบดีฯ 

 
กิจกรรม Leadership Walk Round หน่วยห้องผ่าตัด SDMC

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ หน่วยห้องผ่าตัด SDMC ชั้น 5 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
กิจกรรม Leadership Walk Round เข้าเยี่ยมพื้นที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจักษุ โดยกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจักษุ ชั้น 3 และหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษจักษุ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
แกะยาแคปซูลกินได้หรือไม่

ยาเม็ดแคปซูล ประกอบด้วย ตัวยา เปลือกแคปซูล ซึ่งยาแคปซูลบางชนิดแกะผงยาออกจากเปลือกแคปซูลได้ บางชนิดแกะออกจากเปลือกแคปซูลไม่ได้ ควรกินยาแคปซูลโดยการกลืนทั้งเม็ดจึงจะเหมาะสมที่สุด...

 
กิจกรรม Leadership Walk Round ห้องผ่าตัดศัลยศาสตร์ และห้องผ่าตัดสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โดยกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องผ่าตัดศัลยศาสตร์ ชั้น 3 และห้องผ่าตัดสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ชั้น 4 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages