งานทันตกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี บริจาค Chamber แบบมีขาตั้ง ให้แก่ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลตากสิน

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 ณ งานทันตกรรม ชั้น 3 อาคาร 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่จิตอาสา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีน COVID-19

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564 ณ Sky Hall ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
 

 
ช่อง 8 ปันน้ำใจต้านภัยโควิด-19 บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณวีระชัย ไกรวพันธุ์ และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณพูลสุข น้าสุนีย์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ บ้านของผู้บริจาค

 
คณะศิษย์ศรัทธาหลวงปู่ทวด-หลวงปู่โต บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ ห้องมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
บริษัท เบเยอร์ จำกัด บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 
ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ณ ถนนศรีอยุธยา

 
ม.ล.ประกฤติ สุขสวัสดิ์-คุณทัศนีย์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณเมธา เจนจรัสสกุล-คุณสุพีย์ ศิริชัยมนัส และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณสุธรรม-คุณปราณีต สุธรรมคานนท์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Pages