คุณศุภดิษฐ์ จันทร์ศรี ชวาลา บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 
คุณไพฑูรย์ หงษ์สุวรรณ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ สำนักงานมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
บริษัท ยูนิ-ท้อป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ สำนักงานมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ณ สำนักงานมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
คุณสมศักดิ์ ฉัตรร่มเย็น บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ณ บริษัท เวิลด์นิตติ้ง เท็กซ์ไทล์

 
คุณสุมิตร นิรมิตศิริพงศ์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ณ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
อธิการบดีมหาวิทยาลัย HungKuang เข้าหารือความร่วมมือเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย และความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม 418 ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ขอเชิญแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ ร่วมประกวดภาพถ่าย หัวข้อ ใส่ชุดทำงานนอกห้องผ่าตัด

ส่งภาพถ่ายได้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2564 ทาง Inbox Facebook Fanpage: ศัลยศาสตร์ รามาธิบดี

 
วัคซีนโควิด-19 ชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA COVID-19 vaccine)

เป็นวัคซีนที่ใช้เทคโนโลยีการสังเคราะห์เอ็มอาร์เอ็นเอที่กำกับการสร้างโปรตีนหนามของไวรัสซาร์ส-โควี-2

 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบชุดตรวจโควิด-19 จำนวน 6,000 ชิ้น จากสมาคมการค้าไทย-ไต้หวัน และ Bionet Corp. (Taiwan) บริจาคเซลล์ต้นกำเนิด (MSCs) รุ่นที่ 2 จำนวน 2 พันล้านเซลล์แก่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (CNMI)

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
คุณวลัยรัชต์ คงวณิชกิจเจริญ และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ มูลนิธิรามาธิบดีฯ สำนักงานใหญ่

Pages