พญ.ศรีวัลย์ เตียจันทร์พันธุ์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ณ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

 
บริจาคเงินจัดซื้อเครื่องช่วยส่องตรวจหลอดลมระบบวิดีทัศน์

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ มูลนิธิรามาธิบดีฯ

 
โรคมือเท้าปากในเด็ก

เกิดจากเชื้อเอนเทอโรไวรัส ติดต่อโดยการสัมผัสเชื้อในน้ำลายหรืออุจจาระ มักพบในเด็กเล็กอายุดต่ำกว่า 5 ปี ส่วนมากสามารถหายเองได้

 
นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี เข้ารับทุนการศึกษา มอบพวงมาลัยแสดงความขอบคุณและรับโอวาท

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงาน บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ชั้น 8 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณสุรศักดิ์ มุกประดับ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณนินนาท ชลิตานนท์ และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณกรุณา เหล่าฤทธิไกร และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
นพ.วิทู จันทร์วิเมลือง บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 
กิจกรรม Leadership Walk Round เข้าเยี่ยมพื้นที่งานผู้ป่วยสัมพันธ์และบริการผู้ป่วย

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages