"เรียนรู้อาหารเบาหวานลงไต" จัดโดย ชมรมเบาหวาน "เพื่อนช่วยเพื่อนเบาหวาน รามาธิบดี

วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณอาคารบริหาร และลานถนนบริเวณหน้าหอพักนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ผิวแห้ง... ปัญหาที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม

ผู้เขียน : พญ.สัญชวัล วิทยากรฤกษ์ หน่วยผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

มอบเงินรายได้จากการจัดงาน โครงการละครเวที Rama D’RAMA ครั้งที่ 12 เรื่อง "ก่อนฟ้าจะสาง"

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

คุณนรารัตน์-คุณศานติ วิชเศรษฐสมิต มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

แจ้งปิดการจราจรภายในคณะฯ

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 06.00-10.00 น.

อีสุกอีใส โรคฮิต ใกล้ชิด ติดง่าย

โรคอีสุกอีใสติดต่อได้ 2 ทาง การหายใจ การสัมผัสผิวหนังที่มีแผลหรือตุ่มที่ขึ้น

สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์ด้วย 3D Printing

ผู้เขียน : เรื่อง: ดนัย อังควัฒนวิทย์ ภาพ: เมธี บัวจู

โครงการออกหน่วยผ่าตัดตาต้อกระจกให้แก่ชาวเนปาลผู้ยากไร้ “Brightness to Nepalese’s Eyes” ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2562 ณ อาคารพลังศรัทธาไทย อุทยานมรดกโลก ลุมพินี เมืองไพราวา สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

Pages