งานคุ้มครองผู้รับบริการและควบคุมคุณภาพการบริการรักษาพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2P Safety หมวด Personnel Safety M: Medica...

 
โครงการบุคลากรรามาธิบดีพบผู้เชี่ยวชาญ หัวข้อ "Health Food Good Exercise" ขอเชิญร่วมฟังและค้นหาคำตอบการทานIF กับการออกกำลังกายจะไปด้วยกันได้อย่างไร ในวันพุธที่ 20 ม.ค. 64 เวลา 12.00...
 
สวัสดีปีใหม่ 2564 สุขภาพดีไปกับ @Rama ฉบับที่ 39

สวัสดีปีใหม่ 2564 วันเวลาผ่านไปไม่นานนัก ก็เข้าสู่เวลาของปีใหม่ คุณผู้อ่านทุกท่านที่ติดตามนิตยสารของเรามาโดยตลอด

 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณเบ็ญจวรรณ-พ.ท.พัชรินทร์ ตันติธาดาพิทักษ์ มอบเงินบริจาคจำนวน 2,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยยากไร้ และสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดิน...

 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณบุรินทร์ บุญวิสุทธิ์ และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 600,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณอัจฉรา จิวะอุดมทรัพย์-คุณพจนี พะเนียงเวทย์ มอบเงินบริจาคจำนวน 600,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์-จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ (โครงการระดุม...

 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์-จัดซื้อเครื่องมือแพทย์(โครงการระด...

 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

ดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล มอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
พิธีทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
มูลนิธิบ้านร่วมทางฝัน บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี กรุงเทพฯ

 
คุณพริ้งเพรา โตกะคุณะ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานใหญ่มูลนิธิรามาธิบดีฯ  

Pages