วัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับหญิงตั้งครรภ์

ผู้เขียน : ผศ. นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ผู้ป่วยเด็กโรคซนสมาธิสั้นอายุ 4-17 ปี ที่มีอาการคันจมูก น้ำมูกไหลเป็นประจำหรือเคยได้รับการวินิจฉัยภูมิแพ้อากาศ สามารถเข้าร่วมโครงการวิจัย

ติดต่อเพื่อเข้าร่วมโครงการวิจัยหรือสอบถามได้ที่ พญ.รวยวรรณ สันติเวส โทรศัพท์ 083-827-4112 ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น.)...

 
พิธีมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563 ณ ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
รับรางวัลสถานพยาบาลในดวงใจ

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ห้องประชุมชั้น 3-4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี

 
ภูมิคุ้มกันแข็งแรง ด้วยโภชนาการที่ดี

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
คุณมาเรีย ชีชะนะ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ บ้านของผู้บริจาค

 
พลตำรวจตรีสุชาติ-คุณมาลินี กังวารจิตต์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4  อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณอัมพร ศิริสมบูรณ์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ บ้านของผู้บริจาค

 
อบรม “เติม เสริม สร้าง บุคลิกภาพที่ดี แบบมืออาชีพ กับ RAMA CHANNEL”

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้นใต้ดิน อาคารสุโขเพลส ถนนสุโขทัย กทม.

 
พิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2563 RIAC 2020

ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
งานการเยี่ยมเพื่อประเมินการรับรองเฉพาะโรค “การดูแลผู้ป่วยมะเร็งปอดแบบสหสาขา : Ramathibodi Lung Cancer Consortium (RLC)”

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
งาน “Healthcare สุขภาพดี วิถีใหม่ ใจชนะ 2020”

 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์

Pages