ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 35/2563

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานบริหารโรงพยาบาล ชั้น 3 โซน D อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
โครงการกลัวอ้วนแล้ว ไม่อยากอ้วนอีก season 2

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
พิธีสักการะเนื่องในวันอาภากรรำลึก

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
คุณวรดร เจริญพงศ์ธร บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณสุดารัตน์ วรุณเทพรักษา บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 
คุณอดุล ชูวณิชชานนท์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธอิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณมณัฐสิษฐ์ ชัยรุ่งเรือง บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 582

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ

 
ขอเชิญส่งประกวดคำขวัญ "โครงการตำรารามาธิบดี"

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณชมภูนุช ฉัตรนภารัตน์ งานบริการวิชาการ ชั้น 1 อาคารวิจัยและสวัสดิการ โทร. 0-2201-2258

 
RESEARCH CAMP #2 (Online) ปีการศึกษา 2563 By โครงการต้นกล้ารามาธิบดี

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 13.30-15.30 น. จัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายของศูนย์โรคการนอนหลับโรงพยาบาลรามาธิบดี ในหัวข้อ เรื่อง Sleep-wake neurobiology

ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมมินิ เธียเตอร์ ชั้น 5 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2P Safety หมวด E: Environment and Working Conditions หัวข้อ Workplace Violence

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง 810A ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Pages