ขอเชิญเข้าร่วมงานปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 17 เรื่อง "แนวคิดการผลิตบัณฑิตรามาธิบดี" และ 16th Ramathibodi Surgical Forum

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้อง 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
รู้ลึก รู้ชัด กับ “คอลลาเจน”

ผู้เขียน : ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล (DrPH, RD) อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ สำนักงานใหญ่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
คุณวิชัย เจริญชนม์กุล และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร

 
กรดไหลย้อน อันตรายหลังการกิน

ผู้เขียน : อ. นพ.สุริยะ จักกะพาก ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
กลืนน้ำลายผิดวิธีทำให้ฟันยื่นจริงหรือไม่ ?

ผู้เขียน : ทพญ. นฤมล ทวีเศรษฐ์ ทันตแพทย์จัดฟัน งานทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ไวรัสโรตาในเด็ก

ผู้เขียน : รศ. พญ.สุพร ตรีพงษ์กรุณา หัวหน้าหน่วยทางเดินอาหาร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 29 ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
คุณหนู ตั้งเฉลิมกุล และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ ห้องรับรอเงมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมห...

Pages