คุณสุเทพ-คุณลัดดา เตชพาหพงษ์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ ร้านทองฟูวัสดุก่อสร้าง จ.สมุทรปราการ

 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามา-ธนารักษ์ฯ

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ 

 
การใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ หรือ เออีดี

ผู้เขียน : อมรรัตน์ ศุภมาศ พยาบาลประจําโครงการปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิต โครงการปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
โบท๊อกซ์ (Botox) สารลดริ้วรอยยอดนิยม

ผู้เขียน : ผศ. นพ.วาสนภ วชิรมน หน่วยผิวหนังและเลเซอร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
พิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบเปิดดำเนินการ ก้าวสู่ปีที่ 10 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
"ก้าวสู่ปีที่ 10 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์"

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ธรรมะกับโรคมะเร็ง สิ่งที่ไม่ไกลแค่ใช้ใจมอง

ผู้เขียน : นพ.อธิพัฒน์ อธิพงษ์อาภรณ์ แพทย์ประจําาบ้านชั้นปีที่ 3 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ม.ล.ประกฤติ-คุณทัศนีย์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
คุณวิลาวัณย์ คล่องโรจน์กิจ และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
คุณกฤตยศ รุ่งจรูญธนกุล บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Pages