ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจประเมินการรับรองเฉพาะโรค : การรักษาทางจิตเวชด้วยไฟฟ้า (Electroconvulsive therapy: ECT) จาก สรพ.

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
รวมพลังพยาบาลรามาธิบดี สู้ COVID-19

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2564

 
มูลนิธิสุขุโม บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ หมู่บ้านนวธานี

 
ประกาศ เรื่อง การประมูลการจัดให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบการร้านแว่นตา

บริเวณแผนกตรวจผู้ป่วยนอกจักษุวิทยา ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
เที่ยว กิน เช็คอิน ฟิน

ผู้เขียน : นันทิตา จุไรทัศนีย์

 
รักษ์ไร้พรมแดน

ผู้เขียน : กนกพร จันทร์เผือก หน่วยบริการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน งานการพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เรียบเรียง : โดย นันทิตา จุ...

 
งดรับบริจาคโลหิตชั่วคราว

เนื่องด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 
บริษัท รับเบอร์อินเตอร์เทรด จำกัด บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 
คุณศิริพร ทองคำ-คุณธิรินทร์ ณ ถลาง บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานใหญ่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

 
โครงการตำรารามาธิบดี

ผู้สนใจขอรับทุนสามารถสมัครขอรับทุนผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น ที่เว็บไซต์ https://www.rama.mahidol.ac.th/academic/textbook

Pages