การเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
กินอยู่อย่างคนอายุยืน

ผู้เขียน : ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล (DrPH, RD) อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

 
“นมแม่” ของขวัญมหัศจรรย์แห่งชีวิต

ผู้เขียน : อ. พญ.อรพร ดำรงวงศ์ศิริ หน่วยโภชนวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
พิธีเปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้นใต้ดิน (ชั้น B) อาคารสุโขเพลส ถนนสุโขทัย กรุงเทพฯ

 
เปิดรับสมัครผู้สนใจอบรมหลักสูตร "โภชนบำบัด และการบริหาร รุ่นที่ 31"

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ คุณมณทิชา พันธุ์ไพร โทร.0-2201-1331

 
แผนกตรวจผู้ป่วยนอกจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ปิดปรับปรุงสถานที่ และย้ายชั่วคราว

ไปที่หอผู้ป่วย 85 ชั้น 8 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 กรกฎาคม 2564

 
เจาะประเด็นสาวผิวคล้ำ

ผู้เขียน : รศ. พญ.เพ็ญพรรณ วัฒนไกร หน่วยโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
คุณอำนวย- คุณปราณี ธนารักษ์โชค บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ชั้น 2 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
คุณทวีนุช จ่างตระกูล บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ฟังเพลงบรรเลงตั้งแต่อยู่ในท้อง ทำให้เด็กฉลาดได้จริงหรือไม่?

ผู้เขียน : อ. ดร.ปรียาสิริ มานะสันต์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages