จริงหรือ ผู้ป่วยมะเร็งกินได้แค่ปลา-ผัก

ผู้เขียน : อ.นพ.กุลพงษ์ ชัยนาม ภาควิชาอายุรศาสตร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) โครงการวิจัยเพื่อสร้างแผ่นโลหะดามกระดูกไหปลาร้าชนิดขึ้นรูปสามมิติและไม่มีรูสกรูเหนือรอยกระดูกหัก

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ของไทยสู่อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กับสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
อบรมการสำรวจสถานการณ์ “ความรุนแรงต่อผู้หญิงและบุคคลในครอบครัว ภายใต้สถานการณ์การระบาด COVID-19 และการขับเคลื่อนบ้านปลอดบุหรี่ลดความรุนแรงฯ”

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
พิธีมอบทุนการศึกษา ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ปี 2563 จากมูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
ปฐมนิเทศนักศึกษารามาธิบดี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ ห้องบรรยาย 621 ชั้น 2 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
งานสัมมนา Thailand Quality Award 2019 Winner Conference

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

 
ขอเชิญร่วมงานปาฐกถา ม.ร.ว.จันทรนิวัทธ์ เกษมสันต์ ครั้งที่ 15 เรื่อง Generation Disruptions

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
"บุหรี่ไฟฟ้าภัยคุกคามหลัง COVID-19"

ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม วนธารา รีสอร์ท อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

 
มอบเงินบริจาค

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ บ้านของผู้บริจาค

Pages