การอบรม เรื่อง ใช้ไอทีอย่างปลอดภัย พวกเราสบายใจ คนใช้ได้รับความคุ้มครอง

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1-2 ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
แนะเคล็ดลับในการป้องกันแสงแดด

ผู้เขียน : รศ. พญ.ณัฏฐา รัชตะนาวิน หน่วยโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 519

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ

 
ชมรมบานไม่รู้โรย มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 518

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ

 
คณะฯ ได้จำกัดทางเข้าออกบางจุด เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)

เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการกรุณาคัดกรองโรคที่จุดคัดกรอง เพื่อรับสติกเกอร์ก่อนเข้าสู่ตัวอาคาร

 

คุณปัญญา มณีขาว มอบเงินบริจาคเนื่องในวันเกิด จำนวน 2,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
คุณวิภาวี ปาลเดชพงศ์-คุณภัทรพร เหมพัฒน์ มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
 
บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

คุณพิทักษ์-คุณประไพศรี บุญพจนสุนทร มอบเงินบริจาคจำนวน 4,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 

คุณสมพงษ์ ชาญศิริศักดิ์สกุล มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักงานคณบดี อาคารบริหาร

Pages