พิธีมอบทุนการศึกษา ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ปี 2563 จากมูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
ปฐมนิเทศนักศึกษารามาธิบดี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ ห้องบรรยาย 621 ชั้น 2 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
งานสัมมนา Thailand Quality Award 2019 Winner Conference

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

 
ขอเชิญร่วมงานปาฐกถา ม.ร.ว.จันทรนิวัทธ์ เกษมสันต์ ครั้งที่ 15 เรื่อง Generation Disruptions

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
"บุหรี่ไฟฟ้าภัยคุกคามหลัง COVID-19"

ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม วนธารา รีสอร์ท อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

 
มอบเงินบริจาค

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ บ้านของผู้บริจาค

 
ขอเชิญร่วมทำบุญครบรอบเปิดดำเนินการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๖.๔๕-๙.๐๐ น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญร่วมงาน "ก้าวสู่ปีที่ 10 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์"

วันที่ 13-14 สิงหาคม 2563 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
กิจกรรมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Pages