บริจาคเงินโครงการทุนกิจกรรมโรงพยาบาล

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ณ สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล ชั้น 2 อาคารบริหาร

 
คุณวิเรขา สันตะพันธุ์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
บริษัท วินเนอร์ ไวด์ เวิร์ล จำกัด บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ สำนักงานมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณวีระพล งามวงษ์วาน และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณวสันต์ ปีติพีรกุล บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 
คุณจุฑามาศ รุจิราวรรณ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณวัชรพล ฝึกใจดี บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
อัลตร้าซาวด์ยกกระชับผิว แก้ไขผิวหย่อนคล้อยโดยไม่ต้องผ่าตัด

ผู้เขียน : ผศ.นพ.วาสนภ วชิรมน หน่วยผิวหนังและเลเซอร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
“งานวิจัยปลูกถ่าย Stem Cell ทางออร์โธปิดิกส์”

ผู้เขียน : กุสุมา ภักดี ภาพ : ชนะภัย ลิ้มสุวรรณเกสร

 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ณ สำนักงานมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Pages