คุณวรพรรณ โอทนาวาทกิจ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมพรรณราย ถนนราชปรารภ

 
คุณสุพร รัตนเชษฐ์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
คุณสมชาย-คุณจุฑาเพ็ญ เตชะสุขนิรันดร์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณสมศักดิ์ ฉัตรร่มเย็น และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ บริษัท เวิลด์นิตติ้ง เท็กซ์ไทล์

 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลตองคุ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก

 
ขอความร่วมมือผู้ป่วยที่อาการคงที่เลือกใช้บริการการตรวจทางไกล (Telecare)

โดยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล จะติดต่อให้ผู้ป่วยทราบหากได้รับการพิจารณาให้ตรวจทางไกล

 
ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ จัดงาน “บุญที่ยิ่งใหญ่ @ การบริจาคอวัยวะและดวงตา”

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1 และสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 35/2563

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานบริหารโรงพยาบาล ชั้น 3 โซน D อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
โครงการกลัวอ้วนแล้ว ไม่อยากอ้วนอีก season 2

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages