ขอเชิญร่วมกิจกรรม STOP PI Day มาร่วมกัน หยุด การเกิดแผลกดทับ

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2 ใส่ใจสุขภาพเพียงนิด ชีวิตสดใสแข็งแรง

ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 - 11.00 น. ณ โถงชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญร่วมงานเบาหวานและผู้หญิง

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.30 - 12.30 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
การประชุมวิชาการและงานพบปะครอบครัวผู้ป่วยพราเดอร์-วิลลี่ ประจำปี ครั้งที่ 16

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง 810 AB ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
การทำลายเวชระเบียน

หากต้องการเก็บประวัติ โปรดแจ้งที่งานเวชระเบียน โทร. 02-200-4015 หรือ 02-201-1120 ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2560

 
สัปดาห์แห่งการแก้ไขและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่อมลูกหมากและสุขภาพเพศชายเพื่อประชาชน ครั้งที่ 7

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
บริจาคอวัยวะและดวงตา บุญที่ยิ่งใหญ่ สู่การให้ที่ไม่สิ้นสุด

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
ผู้รับบริการที่ใช้สิทธิ ประกันสุขภาพ ประกันสังคม และระบบส่งต่อจากโรงพยาบาลอื่น โปรดทราบ

วันนี้่ท่านสามารถส่งหนังสือส่งตัวเพื่อรับรองสิทธิ์ล่วงหน้าได้ 3 ช่องทาง

 
แจ้งย้ายหอผู้ป่วยพิเศษ 82 กลับไปพื้นที่เดิม (ฝั่งตรงข้ามพื้นที่ปัจจุบัน)

โดยจะเริ่มให้บริการที่พื้นที่เดิม ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560

 
ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ : ป้องกันก่อนจะเกิดอันตราย"

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญร่วมเสวนาและไขทุกปัญหาของ "โรคมะเร็งเต้านม"

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 - 12.35 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

Pages