ขอเชิญญาติ ผู้ดูแล และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เข้าร่วมโครงการอบรมประชาชนในหัวข้อ "อยู่อย่างสบาย จากไปอย่างสมศักดิ์ศรี"

ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
ระหว่างวันที่ ๒๑ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๑ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
 
ขอแจ้งย้ายจุดให้บริการห้องจ่ายยาแผนกฉุกเฉิน

ห้องจ่ายยาแผนกฉุกเฉิน ฝ่ายเภสัชกรรม ย้ายไปยัง อาคาร 1 ชั้น 1 และสำหรับการจ่ายยาผู้ป่วยใน นอกเวลาราชการ จะจ่ายที่ อาคาร 4 ชั้นใต้ดิน

โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ทำการปรับปรุงอาคารจอดรถ

จึงขอความร่วมมือผู้มารับบริการ กรุณาใช้รถโดยสารสาธารณะ เพื่อความสะดวกในการสัญจร

ขอเชิญร่วมทำบุญครบรอบ 6 ปี ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 06.00 - 09.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 9 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมประชาชนในหัวข้อ "การวางแผนการดูแลล่วงหน้าในอนาคต"

ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "รักยิ่งใหญ่จากหัวใจดวงน้อย"

ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ และโถงเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ก้าวสู่ปีที่ 7 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์"

ตั้งแต่วันที่ 15 - 18 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิดครัวสู้โรคพบกับเมนู ข้าวยำสมุนไพร และสังข์หยดล้อมไพลิน (สมูทตี้ข้าวสังข์หยดใส่เยลลี่อัญชัน)

ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.30 - 12.30 น. ณ หน้าศูนย์อาหารคาเฟทีเรีย ชั้น 2

ขอเชิญร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อพ่อหลวง (ดอกดารารัตน์)

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 - 15.00 น. ณ โถงพระราชบิดา ชั้น 1 อาคาร 1

โครงการ พบปะครอบครัวผู้ป่วยโรคกระดูกเปราะกรรมพันธุ์ (โอไอ) ครั้งที่ 3

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 - 13.00 น. ณ ห้อง 810AB ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

Pages