กินไข่วันละฟองได้จริงหรือไม่

ผู้เขียน : ผศ. ผญ.ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
พิธีรับมอบเงินสนับสนุนการจัดซื้อเครื่อง ECMO และเครื่องช่วยหายใจ เพื่อผู้ป่วย COVID-19
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 910A ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 
เชิญชวนร่วมบริจาค หน้ากากอนามัย Surgical Grade N95 ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศสู้ COVID-19

ท่านที่สนใจบริจาคหน้ากากอนามัย N95 ให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี สามารถติดต่อได้ที่ งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี และเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 521
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ
 
โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 520
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ
 
บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
คุณประไพศรี บุญพจนสุนทร และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 2,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
 
บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
คุณอรวรรณ สมิทธินันท์ และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
 
ข่าวมอบเงินสมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับส่งต่อผู้ป่วยและการรักษาแบบ Advance สำหรับผู้ป่วย COVID-19

คุณประสงค์-คุณเจียรนัย บุญประสงค์ มอบเงินบริจาคจำนวน 1,500,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับส่งต่อผู้ป่วยและการรักษาแบบ Advance สำหรับผู้ป่ว...

 
ทำอย่างไรหากสงสัยว่า “แพ้เครื่องสำอาง”

ผู้เขียน : รศ. พญ.เพ็ญพรรณ วัฒนไกร สาขาวิชาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
Doctor by design เรียนแพทย์ที่เราออกแบบได้

ผู้เขียน : ดนัย อังควัฒนวิทย์

 
ขอให้ผู้บริจาคโลหิต เลื่อนการบริจาคโลหิตไป 28 วัน

ในกรณีที่เดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศที่มีความเสี่ยง

 
วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก (Dengue Vaccine)

ผู้เขียน : เภสัชกรหญิงนันทพร เล็กพิทยา เภสัชกรหญิงเบญญาภา เพชรปวรรักษ์ งานเภสัชกรรมคลินิก ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages