แจ้งย้ายหอผู้ป่วยบำบัดวิกฤตทารกแรกเกิด (8IC)

ย้ายที่ทำการชั่วคราวไปอยู่ที่ หอผู้ป่วย 3IC ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 

สัปดาห์แห่งการแก้ไขและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่อมลูกหมากเพื่อประชาชน ครั้งที่ 5

วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2559 เวลา 07.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ขอเชิญร่วมงาน "Healthy Eating" กิน อยู่ เป็น กับเบาหวาน

วันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 

เชิญบริจาคโลหิตเนื่องจาดโลหิตขาดแคลน

ห้องรับบริจาคโลหิต อาคาร 1 ชั้น 2 และอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ขั้น 3

มะเร็งลำไส้ใหญ่ รู้ก่อนป้องกันได้

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 12.30 - 14.45 น. ณ ลานดนตรี ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 และแจ้งการย้ายหอผู้ป่วยศัลยกรรมพิเศษ 5NE เป็นการชั่วคราวไปยังหอผู้ป่วย SDIPD 85 ชั้น 8 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป...

บัดนี้ การปรับปรุงพื้นที่ได้แล้วเสร็จไปบางส่วน ทางหน่วยตรวจรังสีวิทยาและมะเร็งวิทยา จึงขอแจ้งย้ายกลับมายังชั้น 1 อาคาร 1 ตามเดิม ซึ่งได้เริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19...

เรียนผู้ใช้บริการทางโรงพยาบาลรามาธิบดีจะทำการปิดพื้นที่

บริเวณทางออกอาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉินเพื่อปรับปรุงพื้นทางออก ในระหว่างวันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2558

ขอเชิญร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาติ

ในวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

นิทรรศการวันโรคสะเก็ดเงิน

วันที่ 19-20 ตุลาคม 2558 เวลา 8.00-15.00 น. ณ บริเวณโถงอาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1

Pages