รายการปลดล็อคสมองเสื่อม

ทุกวันจันทร์ เวลา 20.30 - 21.00 น. ทางสถานีรามาแชลแนล true visions 50, HD 571

ขอเชิญร่วมงาน โลหิตวิทยาพบประชาชน ครั้งที่ 8 "วันหลอดเลือดอุดตันโลก"

ในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมดุสิตธานี ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

แจ้งปิดทางเดินภายในอาคาร 1 ชั่วคราว

ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2558 เป็นต้นไป 

งาน Global Handwashing Day 2015

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ บริเวณโถงใต้อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1

ประกาศ “แนวทางปฏิบัติการให้ประวัติการรักษาพยาบาลกรณีจำเป็นเร่งด่วน พ.ศ. 2558”

เพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องและเหมาะสมและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

เรียนผู้ใช้บริการและบุคลากรโรงพยาบาลรามาธิบดี

จะทำการปิดทางสัญจรส่วนกลางของอาคาร 1 ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2558 จนถึงโครงการปรับปรุงอาคาร 1 จะแล้วเสร็จ

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญชมดอนเสิร์ตการกุศล

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 - 17.00 น. ณ โรงละครแห่งชาติ ถนนราชินี

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "ดูแลเท้าให้ถูกวิธี ชีวิตนี้ไม่มีแผลเบาหวาน"

29 กันยายน 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ บริเวณลานหน้าบันไดเลื่อน ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม รู้ทันมะเร็งเต้านม ครั้งที่ 5

วันที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 12.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 624 อาคารเรียนรวม

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย “Round Table Meeting on Rare Disease: Learning from France”

ในวันที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 907 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ประจำปี

วันที่ 7 กันยายน 2558 (รับจริง) และวันที่ 5 กันยายน 2558 (ซ้อมใหญ่) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการใจอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2559

Pages