ประกาศแผนงานปรับปรุงอาคาร 1

ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น. ไปจนถึง วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 04.00 น. 

ลดเค็ม...เพื่อสุขภาพ

กิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อรณรงค์ลดเค็ม มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดกินเค็มกันเถอะ!!

ปิดพื้นที่บริเวณทางเดินรถหน้าเซเว่น ถึงหอประชุมจงจินต์

วันที่ 22 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ไปจนถึงเวลา 08.00 น. ของวันที่ 23 สิงหาคม 2558

ขอเชิญร่วมบริจาค เพื่อศูนย์การเรียนรู้รามาธิบดี

สามารถบริจาคได้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2558 ที่ฝ่ายการพัสดุและห้องสมุดรามาธิบดี

Application Rama Appointment

วันนี้ คุณ...สามารถเลื่อนนัดได้ง่ายขึ้น เพียงปลายนิ้วสัมผัส

ขอเชิญร่วมกิจกรรมใน งานวันอัลไซเมอร์โลก

วันที่ 21 – 23 กันยายน 2558 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ลานโถง และบริเวณหน้าบันไดเลื่อน ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ขอเชิญร่วมกิจกรรมใน งานวันอัลไซเมอร์โลก

วันที่ 20 กันยายน 2558 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ห้องบรรยาย 910 ABC และ 907 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

แจ้งยกเลิกจุดคัดกรองผู้ป่วยโรค MERS-CoV

หากพบผู้ป่วยที่สงสัยติดเชื้อให้ดำเนินการคัดกรองตามปกติของหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกและยึดหลักการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้ออย่างเคร่งครัด

ขยายเวลาให้บริการเจาะเลือดผู้ป่วยคลินิกอาจารย์แพทย์

จากทุกวันเสาร์ เวลา 6.30-16.00 น. เป็นเวลา 6.30-17.00 น. 

ขอเชิญญาติและผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เข้าร่วมโครงการอบรม "รู้ทันก่อนสาย... สุดท้ายแห่งชีวิต"

ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น. - 15.00 น. ณ. ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 1 สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ 02-2012569 

เปิดรับสมัครสัมมนากลุ่มย่อย เรื่อง อาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ รักษาอย่างไรเมื่อทานยาไม่ได้ผล

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม ๒๔๔๕ เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ในวันที่ 2 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป 

Pages