ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก ฟรี!

วันที่ 6 – 15 พฤษภาคม 2558 (ยกเว้น วันที่ 10 และ13) ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์  ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น.

แจ้งการปรับเปลี่ยนระบบการจราจรรอบอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป

ท่านที่ต้องการให้โรงพยาบาลเก็บประวัติของท่านหรือญาติไว้ โปรดติดต่อกับงานเวชระเบียน โรงพยาบาลรามาธิบดี ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2557

วันจันทร์ ที่ 8 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 14.00 - 16.00 น. หากมีเรื่องเร่งด่วนสามารถติดต่อได้ที่ โทร. 082-019-8267 หรือ 086-792-5591

ขอแจ้งวันปิดให้บริการของศูนย์ทันตกรรม

ศูนย์ทันตกรรม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ปิดให้บริการ 1 วัน ในวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557

ของดให้บริการในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 

หน่วยตรวจผิวหนัง ชั้น 2 และหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ เวชสำอาง-ศัลยกรรมตกแต่ง ชั้น 4 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2557

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตทุกหมู่

ได้ที่ห้องรับบริจาคโลหิต อาคาร 1 ชั้น 2 และอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 3

ย้ายสำนักงานชั่วคราวไปยัง ห้องบรรยาย 1 และ 2 ชั้น 2 อาคาร 1 และพร้อมเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ขอแจ้งงดการให้บริการตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมและการผ่าตัด elective case ในวันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2557

การให้บริการจุดเจาะเลือดที่อาคาร 4 ชั้น 1 (โถงห้องยา) 

Pages