นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล และกลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ป่วยวิกฤตจากหลายสถาบันเข้าเยี่ยมชมศักยภาพหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) และการเตรียมความพร้อมในการเพิ่มจำนวนห้อง เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดสมุทรปราการ

 
งดให้บริการทันตกรรม

ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน และกรณีที่ทันตแพทย์พิจารณาแล้ว ว่าไม่ทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคเท่านั้น

 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ณ ห้องมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

...
 
เรื่องสำคัญต้องรู้ COVID-19

ผู้เขียน : อ. พญ.รพีพรรณ รัตนวงศ์นรา มอร์ด สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ของดให้บริการการตรวจสารพันธุกรรม DNA ชั่วคราว

ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

Pages