ไปยัง หน่วยพยาธิวิทยา ชั้น 3 ห้องแรกขวามือ (3SW) ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2557 เป็นต้นไป

ขณะนี้หอผู้ป่วยหลายแห่งได้ปรับปรุงเรียบร้อยและพร้อมให้บริการผู้ป่วยแล้ว 

สามารถเปิดให้บริการผู้ป่วยได้วันที่ 29 สิงหาคม 57 ที่อาคาร 1 ชั้น 2  (OPD หู คอ จมูก เก่า) ได้ตามปกติ

สัปดาห์แห่งการแก้ไขและให้คำปรึกษา เกี่ยวกับปัญหาต่อมลูกหมากเพื่อประชาชน ครั้งที่ 4

วันอาทิตย์ที่  9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล 

วันที่ 13 สิงหาคม 57  สามารถติดต่อธุรการงานผู้ป่วยสัมพันธ์และบริการผู้ป่วยได้ที่อาคาร 4 ชั้นใต้ดิน โทรศัพท์ 1169

วันที่ 15 สิงหาคม 57  เริ่มเปิดให้บริการลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ที่ ชั้น 1 อาคาร 4 จนกว่างานปรับปรุงอาคารจะเสร็จสิ้น 

Pages