คุณจรรยาพร สุนทรวสุ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ณ ห้องมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
เราแกะยาออกจากแคปซูลได้หรือไม่?

ผู้เขียน : ภญ.นันทพร เล็กพิทยา ภญ.เบญญาภา เพชรปวรรักษ์ งานเภสัชกรรมคลินิก ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
งานสื่อสารองค์กร ส่งมอบสิ่งของเครื่องใช้สภาพดีที่ไม่ได้ใช้งานให้โครงการเหลือ-ขอ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ณ งานสื่อสารองค์กร ชั้น 1 อาคารวิจัยและสวัสดิการ

 
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ บริเวณโถงพระราชบิดา ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
ภาวะโลหิตจางมีผลต่อความฉลาดในเด็กจริงหรือ?

ผู้เขียน : อ. ดร. พญ.เดือนธิดา ทรงเดช หน่วยโรคโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
Ramathibodi-Thammasat Joint conference Comprehensive Prostate Cancer Management

March 18, 2020 (Wednesday) 08.50-12.00 a.m. @ Room 907 Floor, Medical Learning Resource Center and Ramathibodi School of Nursing Building Faculfy of Medicine Ramathibodi Hospita...

 
ป้องกันโรคติดเชื้อใน Nursery

ผู้เขียน : ดนัย อังควัฒนวิทย์ ภาพ : เอกพจน์ รอดชาวนา

 
คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 8 ศึกษาดูงานคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 8 ศึกษาดูงานคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages