ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนมกราคม 2563

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร

 
คุณชยุตม์พงศ์ สุขเจริญผล มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
 
โรคภูมิแพ้ในที่ทำงานที่พบบ่อย
 
กลุ่มผู้สนับสนุนผลงาน "ผู้ค้นพบดวงแก้วแห่งปัญญา" โดย คุณพไรวา ไรวา มอบเงินบริจาคจำนวน 2,150,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดิน...
 
บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

คุณณฐวรรณ ขมชุณศรี มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท (ปากเกร็ด) จ.นนทบุรี

 
บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

คุณอรุณี ลิ้มสุขะกร และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 235,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
มอบเงินสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนแสงโสม (ฝั่งประถม) มอบเงินบริจาคจำนวน 75,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้

 
บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

คุณแม่วารี-คุณเสาวนีย์ ศุภนิมิตวาสนา มอบเงินบริจาคจำนวน 1,315,301 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

คุณภควา ปัตตะพงศ์ และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 750,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

คุณแนนซี่ เฉลิมกาญจนา มอบเงินบริจาคจำนวน 600,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
Happy Children's Day "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย"

ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Pages