The 1st Nagoya-Ramathibodi-Siriraj endoscopic workshop: 2E procedures for early Gl cancer

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง Minitheater ชั้น 5 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาลศาสตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 
ดนตรีในสวนสุขวนา

ทุกวันพุธ เวลา 17.00-19.00 น. ณ สวนสุขวนา ชั้น 10 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ตั้งแต่ วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 - 29 มกราคม 2563

 
บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
นพ.พิเชษฐา สิรธรรมธร มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 
ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพโตโยต้าสำโรง มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
งานแสดงมุทิตาจิตแด่ ศ.เกียรติคุณ นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในโอกาสครบ 7 รอบ

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
ปาฐกถาอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ครั้งที่ 18

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

Pages