ชมรมบานไม่รู้โรย มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 518

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ

 
คณะฯ ได้จำกัดทางเข้าออกบางจุด เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)

เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการกรุณาคัดกรองโรคที่จุดคัดกรอง เพื่อรับสติกเกอร์ก่อนเข้าสู่ตัวอาคาร

 

คุณปัญญา มณีขาว มอบเงินบริจาคเนื่องในวันเกิด จำนวน 2,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
คุณวิภาวี ปาลเดชพงศ์-คุณภัทรพร เหมพัฒน์ มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
 
บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

คุณพิทักษ์-คุณประไพศรี บุญพจนสุนทร มอบเงินบริจาคจำนวน 4,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 

คุณสมพงษ์ ชาญศิริศักดิ์สกุล มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักงานคณบดี อาคารบริหาร

 
ประกาศเลื่อนการจัดงาน “พบปะสังสรรค์ผู้ป่วยโรคเลือดออกง่าย ฮีโมฟีเลีย” ครอบครัวผู้ป่วย: ทุกคนมีส่วนร่วม"

ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
Ramathibodi Textbook  SUPER SALE

โปรโมชั่นลดราคาตำรา หนังสือทางวิชาการ และหนังสือคู่มือความรู้สำหรับประชาชนจาก “โครงการตำรารามาธิบดี” คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ขนมาทั้งปกใหม่ล่าสุด และ...

 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการวิจัย พัฒนานวัตกรรม ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กับ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต...

 
The 3rd Pediatric Neuro-Oncology Conference: Breaking the Difficulty in Treatment of Central Nervous System Tumor in Children

ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages