“ขุยบนหนังศีรษะ” อาการแรกเริ่มของสะเก็ดเงิน

ผู้เขียน : ผศ.นพ.วาสนภ วชิรมน หน่วยผิวหนังและเลเซอร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวิจัย การศึกษาเปรียบเทียบการรักษารูขุมขนกว้าง ด้วยเครื่องไมโครโฟกัสอัลตราซาวนด์

สนใจติดต่อ ศูนย์เลเซอร์ผิวหนัง ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. 

 
การประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายวิชาในการสร้างเสริมความเข้มแข็งระดับภูมิภาค 4 ภูมิภาค

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณสุรณี อภิปุญญา บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ บ้านของผู้บริจาค

 
กิจกรรรม Leadership Walk Round เข้าเยี่ยมพื้นที่สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ หน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพปอดของผู้ใหญ่ โดยกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ หน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพปอดของผู้ใหญ่ ห้อง 305 ชั้น 3 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
ครอบครัวเมฆสิงห์วี บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 
บริษัท ยัสปาล จำกัด (สำนักงานใหญ่) บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณสมยศ เลิศสุมิตรกุล บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Pages