ผิวแห้ง... ปัญหาที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม

ผู้เขียน : พญ.สัญชวัล วิทยากรฤกษ์ หน่วยผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
มอบเงินรายได้จากการจัดงาน โครงการละครเวที Rama D’RAMA ครั้งที่ 12 เรื่อง "ก่อนฟ้าจะสาง"

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

 
บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณนรารัตน์-คุณศานติ วิชเศรษฐสมิต มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
แจ้งปิดการจราจรภายในคณะฯ

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 06.00-10.00 น.

 
สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์ด้วย 3D Printing

ผู้เขียน : เรื่อง: ดนัย อังควัฒนวิทย์ ภาพ: เมธี บัวจู

 
โครงการออกหน่วยผ่าตัดตาต้อกระจกให้แก่ชาวเนปาลผู้ยากไร้ “Brightness to Nepalese’s Eyes” ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2562 ณ อาคารพลังศรัทธาไทย อุทยานมรดกโลก ลุมพินี เมืองไพราวา สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

 
ปาฐกถาเกียรติยศ วิจิตร บุณยะโหตระ ครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
งาน "รามาฯ สามัคคี 2562"

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
มาทำความรู้จักปานสตรอว์เบอร์รี่กันเถอะ

ผู้เขียน : พญ.รัมภ์รดา เล็กวุฒิกานต์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages