ดื่มน้ำมะพร้าวเยอะ ๆ ลูกจะผิวสวยจริงหรือไม่

ผู้เขียน : ผศ. นพ.ธวัช เจตน์สว่างศรี ภาควิชาสูติศาสตร์–นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ขอเชิญอาจารย์และบัณฑิตรามาธิบดีเข้าร่วม "พิธีกล่าวคำปฏิญาณตนของบัณฑิตแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ ๕๐" และ "งานอวยพรบัณฑิตรามาธิบดี ประจำปี ๒๕๖๓"

วันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
การบรรยายของศูนย์โรคการนอนหลับ เรื่อง Obstructive lung disease and Obstructive sleep apnea (OLDOSA)

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
วัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับหญิงตั้งครรภ์

ผู้เขียน : ผศ. นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ผู้ป่วยเด็กโรคซนสมาธิสั้นอายุ 4-17 ปี ที่มีอาการคันจมูก น้ำมูกไหลเป็นประจำหรือเคยได้รับการวินิจฉัยภูมิแพ้อากาศ สามารถเข้าร่วมโครงการวิจัย

ติดต่อเพื่อเข้าร่วมโครงการวิจัยหรือสอบถามได้ที่ พญ.รวยวรรณ สันติเวส โทรศัพท์ 083-827-4112 ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น.)...

 
พิธีมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563 ณ ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
รับรางวัลสถานพยาบาลในดวงใจ

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ห้องประชุมชั้น 3-4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี

 
ภูมิคุ้มกันแข็งแรง ด้วยโภชนาการที่ดี

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
คุณมาเรีย ชีชะนะ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ บ้านของผู้บริจาค

 
พลตำรวจตรีสุชาติ-คุณมาลินี กังวารจิตต์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4  อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณอัมพร ศิริสมบูรณ์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ บ้านของผู้บริจาค

 
อบรม “เติม เสริม สร้าง บุคลิกภาพที่ดี แบบมืออาชีพ กับ RAMA CHANNEL”

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้นใต้ดิน อาคารสุโขเพลส ถนนสุโขทัย กทม.

Pages