พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการวิจัย พัฒนานวัตกรรม ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กับ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต...

 
The 3rd Pediatric Neuro-Oncology Conference: Breaking the Difficulty in Treatment of Central Nervous System Tumor in Children

ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2563

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานบริหารโรงพยาบาล ชั้น 3 โซน D อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

 
โครงการอบรม วิธีการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้าง

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 910 AB ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
ตอบทุกคำถาม ทุกข้อสงสัย เกี่ยวกับโรค COVID-19

รับชมทาง Facebook วันนี้ 2 มี.ค. 63 เวลา 15.30-16.30 น. 

 
ทำอย่างไรให้หน้าใส (ตอนที่ 2)

ผู้เขียน : ผศ.นพ.วาสนภ วชิรมน หน่วยผิวหนังและเลเซอร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ทำอย่างไรให้หน้าใส (ตอนที่ 1)

ผู้เขียน : ผศ. นพ.วาสนภ วชิรมน หน่วยผิวหนังและเลเซอร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
กิจกรรม “นัดพบเครือข่ายมิตรภาพบำบัดรามาธิบดี”

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

 
ต้อนรับผู้เยี่ยมสำรวจกระบวนการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพอาหาร ISO 22000:2005 (Surveillance Visit I)

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องเรียนฝ่ายโภชนาการ ชั้น 3 อาคารโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 นอกสถานที่

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 โซน B อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์...

 
CNMI TALK "Growth Mindset กลยุทธ์เพื่อความสำเร็จ"

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง Auditorium อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์...

Pages