“โครงการวิ่งสะเทือนไต” มอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ชาไข่มุกอุดตันลำไส้ได้จริงหรือ?

อ. นพ.นรินทร์ อจละนันท์ สาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ปาฐกถาเกียรติยศ วิจิตร บุณยะโหตระ ครั้งที่ 8 "เส้นทางสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่ ชนะหลายศึก แต่หนทางยังอีกไกล"

18 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00-10.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
การอบรม “หลักสูตรกัญชาและแคนนาบินอยด์ทางการแพทย์” Medical Cannabis and Cannabinoids

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
สังคมไทยทางไปของกัญชา

ผศ. นพ.สหภูมิ ศรีสุมะ หัวหน้าศูนย์พิษวิทยา และภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ขอเชิญนักศึกษาแพทย์รามาธิบดีเข้าร่วมกิจกรรม Faculty hour "คณบดีพบนักศึกแพทย์รามาธิบดี"

วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.30-16.30 น. ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี    

 
ซ้อมการอพยพหนีไฟประจำปี 2562 ของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
สัมมนาแผนยุทธศาสตร์ “Ramathibodi moving forward together: ทบทวน วางแผน ก้าวต่อ 2020”

เมื่อวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรม โอ๊ควูด โฮเต็ล แอนด์ เรสซิเดนซ์ ศรีราชา (Oakwood Hotel & Residence Sri Racha) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

 
กิจกรรม “ตลาดนัด Recycle ปันสุข เปลี่ยนโลก” ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารบริหาร

Pages