เนื่องจากโลหิต กรุ๊ป A และกรุ๊ป O ขาดแคลนมาก ขอเชิญบริจาคโลหิตได้ที่ห้องบริจาคโลหิต
ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) และชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น. ได้ทุกวัน
ผู้ป่วยเด็กที่อายุ 5 - 18 ปี และเป็นโรคหอบหืด สามารถเข้าร่วมโครงการวิจัย

เพื่อเข้าร่วมโครงการวิจัยหรือสอบถามได้ที่ เบอร์ 0-2201-1760 หรือ 061-9514541

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนาในหัวข้อ ประชาชนยุคใหม่ใส่ใจการกลืน เพราะการกลืนไม่ใช่เรื่องกล้วย ๆ

วันพุธที่ 13 มี.ค. 2562 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

ขอเชิญร่วมงาน ครอบครัวร่วมใจต้านภัยเบาหวาน  ครั้งที่ 1/2562

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 07.00 - 12.00 น. ณ หน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

ขอเชิญผู้ป่วย ญาติ ผู้ดูแล และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง หัวข้อ ยุติการรักษาได้ไหม?...ถ้าไม่อยากไปต่อ

ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

ขอเชิญผู้สนใจที่มีประวัติญาติสายตรงเป็นโรคต้อหิน เข้าร่วมการตรวจคัดกรองโรคต้อหินจากจักษุแพทย์

ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 8.00 - 12.00 น. ณ บริเวณลานจัดงานชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

เด็กอายุ 2 - 5 ปีที่เป็นโรคหืด ที่อาการหายใจเสียงหวีดมากกว่า หรือเท่ากับ 2 ครั้งต่อปี และที่ไม่มีโรคประจำตัว สามารถเข้าร่วมโครงการวิจัย เพื่อดูภาวะหายใจเสียงหวีดฉับพลัน

สามารถติดต่อหัวหน้าโครงการวิจัย พญ.ไพลิน อยู่มา เพื่อเข้าร่วมโครงการวิจัยหรือสอบถามได้ที่เบอร์ 0896158466

ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมงาน รักษ์การได้ยินโลก “World Hearing Day 2019: Check your hearing”

วันศุกร์ที่ 1 มี.ค. 62 เวลา 8.00 - 14.00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

เตรียมตัวอย่างไร ให้สูงวัยอย่างสง่า

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ห้อง 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการวันไตโลก World Kidney Day 2019

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 - 11.30 น. ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ขอบคุณที่ไม่สูบบุหรี่

พบเห็นผู้สูบบุหรี่ในโรงพยาบาล แจ้ง 02-201-1105

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 4/2561 "สุขภาพดี สร้างได้ด้วยตัวเรา"

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 - 11.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

Pages