ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการวันไตโลก World Kidney Day 2019

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 - 11.30 น. ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ขอบคุณที่ไม่สูบบุหรี่

พบเห็นผู้สูบบุหรี่ในโรงพยาบาล แจ้ง 02-201-1105

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 4/2561 "สุขภาพดี สร้างได้ด้วยตัวเรา"

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 - 11.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกแพทย์ทางเลือก งานการพยาบาลบริการเฉพาะ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมเปิดให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จุดบริการ ณ ศูนย์บริการทางการแพทย์ สาขาโรงเรียนเรวดี

ผู้ป่วยเด็กที่อายุ 5-18 ปีที่สงสัยเป็นภูมิแพ้จมูก สามารถเข้าร่วมโครงการวิจัย เพื่อตรวจหาสารก่อภูมิแพ้

สามารถติดต่อหัวหน้าโครงการวิจัย พญ.ฉัตรสุดา ธำรงศักดิ์

สตาร์ทรถเปิดแอร์+ปิดกระจก อันตราย!!

ปวดศีรษะ, เซื่องซึม หัวใจเต้นผิดปกติเพราะอีโมโกบิลน้อย หายใจติดขัดหมดสติ ส่งผลกระทบต่อระบบประสาทส่วนกลาง

ขอเชิญผู้สนใจพบกับ ตลาดนัดสุขภาพ

ทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป เวลา 07.00 - 13.00 น. ชั้น 2 หน้าคาเฟทีเรีย

แจ้งย้ายหน่วยบริการเคมีบำบัด SSS2

ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง หัวข้อ ทำอย่างไร...เมื่อผู้ป่วยและญาติเห็นไม่ตรงกัน

ในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

พบหมอที่รามาฯ พกถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน

เราช่วยกันลดขยะ จากถุงพลาสติก

Pages