รศ. นพ.ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณเสริมสุข ปั้นม่วงแดง บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
 

 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ณ ชั้น 1 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
รับบริจาคลวดเย็บกระดาษ

บริจาคหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานสร้างเสริมสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร โทรศัพท์ 0-2201-2543

 
ติดต่อเรา ห้องรับบริจาคโลหิตเปิดให้บริการทุกวัน

ติดต่อสอบถามห้องรับบริจาคโลหิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) เบอร์โทร 0-2201-1229, 1219 ต่อ 202 ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ เบอร์...

 
การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว ครั้งที่ 3 Practical & Future trend in Family Medicine

งานประชุมวิชาการกำลังจะกลับมา (อีกแล้ว) ! วันที่ 1-2 เมษายน 2564 (Virtual Conference)

 
คุณสุดสวาท จิรัปปภา บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
RAMATHIBODI INTERNALIONAL CLUB HIV LECTURE MEETING

JUNTENDO UNIVERSITY RAMATHIBODI MEDICAL SCHOOL 9 FEB 2021,18.00-19.30

 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบนมเกษตร แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 ณ อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
การบรรยายของศูนย์โรคการนอนหลับ เรื่อง Sleep-wake neurobiology

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมมินิ เธียเตอร์ ชั้น 5 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Pages