คุณกฤตกา สมประกิจ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 

ขอเชิญชวนบุคลากรชาวรามาริบดี ร่วมถ่ายรูปแชร์วิธีการประหยัดพลังงาน ในรูปแบบของท่านพร้อมแคปชันจี๊ดสุดโดนใจ ในหัวข้อ หนึ่งมือร่วมใจ ลดใช้พลังงาน

 
Pediatric Hematology/Oncology Day 2021: SickKids Alumni

วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
รศ. นพ.ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณเสริมสุข ปั้นม่วงแดง บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
 

 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ณ ชั้น 1 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
รับบริจาคลวดเย็บกระดาษ

บริจาคหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานสร้างเสริมสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร โทรศัพท์ 0-2201-2543

 
ติดต่อเรา ห้องรับบริจาคโลหิตเปิดให้บริการทุกวัน

ติดต่อสอบถามห้องรับบริจาคโลหิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) เบอร์โทร 0-2201-1229, 1219 ต่อ 202 ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ เบอร์...

Pages