ซ้อมการอพยพหนีไฟประจำปี 2563 ของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนธันวาคม 2563

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร

 
กิจกรรมรณรงค์ “วันดินโลก”

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล มอบเงินบริจาคเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
โครงการ “พบกันระหว่างบรรทัด ครั้งที่ 16 A TAXI DRIVER”

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00-21.00 น. ณ ห้องกิจกรรมนักศึกษา อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์

 
โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 576

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ

 
ธรรมบรรยาย โดย พระราชวิสุทธิปรพชานาถ (หลวงพ่ออลงกต) เจ้าอาวาส วัดพระบาทน้ำพุ

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณวิรัช-คุณสุพัตรา ฉัตรนิธิกุล บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักงานใหญ่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

 
คุณประสิทธิ์-คุณวันดี ฉลองชัยชาญ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
คุณจำเนียร เสมรสุต บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณพรรณี อภิปุญญา บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณวารี อัศวชาติชาญชัย บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Pages