การจัดประชุมวิชาการถ่ายทอดสด Online Ramathibodi Update in internal Medicine “All-in-One Medicine for 2020”

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมรจิต บุรี ภาควิชาอายุรศาสตร์ ชั้น 7 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
พิธีมอบขีดผู้บริหารการพยาบาล และผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 31/2563

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานบริหารโรงพยาบาล ชั้น 3 โซน D อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
โรคของเส้นผมและหนังศีรษะ

ผู้เขียน : ผศ. นพ.วาสนภ วชิรมน แผนกผิวหนังและเลเซอร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หน่วยรถพยาบาลการแพทย์ฉุกเฉินและส่งต่อ โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดกิจกรรม “ซ้อมแผนรับมือผู้ป่วยก้าวร้าว”

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน และหอสังเกตอาการหญิง อาคารอุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

 
ดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563ณ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

 
คุณสุดารัตน์ ถิระบัญชาศักดิ์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณสุเทพ-คุณลัดดา เตชพาหพงษ์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ ร้านทองฟูวัสดุก่อสร้าง จ.สมุทรปราการ

 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามา-ธนารักษ์ฯ

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ 

 
การใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ หรือ เออีดี

ผู้เขียน : อมรรัตน์ ศุภมาศ พยาบาลประจําโครงการปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิต โครงการปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages