ธรรมบรรยาย โดย พระราชวิสุทธิปรพชานาถ (หลวงพ่ออลงกต) เจ้าอาวาส วัดพระบาทน้ำพุ

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณวิรัช-คุณสุพัตรา ฉัตรนิธิกุล บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักงานใหญ่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

 
คุณประสิทธิ์-คุณวันดี ฉลองชัยชาญ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
คุณจำเนียร เสมรสุต บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณพรรณี อภิปุญญา บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณวารี อัศวชาติชาญชัย บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
ผู้ป่วยเด็กอายุ 5-18 ปี ที่มีน้ำมูกไหลเรื้อรัง

ติดต่อเพื่อเข้าร่วมโครงการวิจัยหรือสอบถามได้ที่ หัวหน้าโครงการวิจัย พญ.ณิชาพร เฉลิมพลานุภาพ หมายเลยโทรศัพท์ 090-993-0603 ในวันและเวลาราชการ (วันจั...

 
ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมอบรมทางวิชาการ เรื่อง "การเขียนตำรา/หนังสือวิชาการที่มีคุณภาพ"

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
กิจกรรม “วันเอดส์โลก” ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
RAMA SYNERGY 2020 For Sustainability รวมพลังสู่การบริหารและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อองค์กรที่ยังยืน

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
โครงการปัจจัยอันเป็นอุปสรรคต่อการรักษาผู้ป่วยเอชไอวีด้อยโอกาส ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรามาธิบดี

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พญ.ณพิชญา วิริยะ (แพทย์ประจำบ้านภาควิชาอายุรศาสตร์) โทร. 09-1774-6322

Pages