พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ศาลายา และบริเวณโถงชั้น 1 อาคารเรียน...

 
บรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2P Safety หมวด M: Mental Health

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 910C ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
หลากอันตรายจาก “ของเล่นเด็ก”

ผู้เขียน : รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
1st International Online Conference on Pediatric Hearing Loss: Diagnosis, Management and Rehabilitation

22nd - 24th March 2021, 09.00-16.00 (GMT+7) Webinar and onsite, 910 AB Romm, 9th Floor Medical Learning Resource Center and Ramathibodi School of Nursing Building Faculty of Med...

 
‘โรคอ้วนในเด็กและวัยรุ่น’ โรคร้ายที่ประทุขึ้นในศตวรรษนี้

ผู้เขียน : รศ.พญ.เปรมฤดี ภูมิถาวร ศ.นพ.พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนา หน่วยต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
เรื่อง “สิว..สิว..”

ผู้เขียน : อ.นพ.วาสนภ วชิรมน แผนกผิวหนังและเลเซอร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ APN หลักสูตรวุฒิบัตรฯ แถลงข่าว “โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชู APN ตอบโจทย์การพยาบาลผู้ป่วยที่ซับซ้อน”

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง 714 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
เลือกครีมกันแดดที่ดีต้อง SPF สูง ๆ จริงหรือไม่

ผู้เขียน : พญ.สินิชญาน์ สหวัฒน์วงศ์ ภาคอายุรศาสตร์ หน่วยโรคผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
10 ข้อควรรู้เกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่ และการป้องกันเพื่อความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัว

ผู้เขียน : ศ.เกียรติคุณ นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

 
“กระดูกพรุน” ภัยเงียบที่ใกล้ตัว

ผู้เขียน : รศ. นพ.วิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
อาหาร & มะเร็งต่อมลูกหมาก

ผู้เขียน : ศาสตราจารย์นายแพทย์วชิร คชการ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
การใช้งานคอนแทคเลนส์

ผู้เขียน : พญ.เกวลิน เลขานนท์ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages