ผู้ป่วยเด็กที่อายุ 5-18 ปีที่สงสัยเป็นภูมิแพ้จมูก สามารถเข้าร่วมโครงการวิจัย เพื่อตรวจหาสารก่อภูมิแพ้

สามารถติดต่อหัวหน้าโครงการวิจัย พญ.ฉัตรสุดา ธำรงศักดิ์

สตาร์ทรถเปิดแอร์+ปิดกระจก อันตราย!!

ปวดศีรษะ, เซื่องซึม หัวใจเต้นผิดปกติเพราะอีโมโกบิลน้อย หายใจติดขัดหมดสติ ส่งผลกระทบต่อระบบประสาทส่วนกลาง

ขอเชิญผู้สนใจพบกับ ตลาดนัดสุขภาพ

ทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป เวลา 07.00 - 13.00 น. ชั้น 2 หน้าคาเฟทีเรีย

แจ้งย้ายหน่วยบริการเคมีบำบัด SSS2

ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง หัวข้อ ทำอย่างไร...เมื่อผู้ป่วยและญาติเห็นไม่ตรงกัน

ในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

พบหมอที่รามาฯ พกถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน

เราช่วยกันลดขยะ จากถุงพลาสติก

ม.มหิดล จัดแถลงข่าว PM 2.5 กับการดูแลสุภาพ ถ่ายทอดทาง Facebook Live

ศ. 18 ม.ค. 62 เวลา 11:00-12:00 น. มาตรการดูแลสุขภาพและการจัดการที่ประชาชนสามารถดำเนินการได้เกี่ยวกับฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมสุขภาพครั้งที่ 3/2561 "สุขภาพดี สร้างได้ด้วยตัวเรา"

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 08.00 - 11.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ จะมีการซ้อมอพยพหนีไฟ

ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. 

ประกาศทำลายเวชระเบียน ประจำปี 2561

หากมีความจำเป็นที่จะเก็บเล่มเวชระเบียน โปรดแจ้งความประสงค์ต่องานเวชระเบียน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โทร. 02-201-1238, 1120 หรือ 02-200-4012, 4015

Pages